> Reševanje

Reševanje

Reševanje je ena izmed kinoloških disciplin, kjer pes išče pogrešane osebe na različnih terenih (zasute v ruševini, izgubljene na terenu, zasute pod snežnim plazom). Poleg iskanja, se  reševalne pse šola tudi poslušnosti in premagovanju ovir.

V Sloveniji sta trenutno dve krovni organizaciji, ki se ukvarjata z reševalnimi psi. Ena organizacija je Kinološka zveza Slovenije, druga pa je Zveza vodnikov reševalnih psov Slovenije. Obe organizaciji pa vključujeta različne klube.

Šolanje se navadno začne po končanem programu osnovnega šolanja. Najbolj idealno pa je, da se s šolanjem začne čimprej. Šolanje obsega tako iskanje pogrešanih oseb, nakazovanje najdenih oseb, kot tudi redno treniranje in nadgradnja poslušnosti.

Predno lastnik psa postane vodnik reševalnega psa, mora najprej opraviti tečaj in izpit iz prve pomoči, vrvne tehnike, prve veterinarske pomoči in orientacije.. Po uspešno opravljenih izpitih za vodnika, katere mora obnavljati, pa je potrebno opraviti tudi izpite s psom. Najprej se opravi predizpit oziroma se preverijo sposobnosti psa za reševanje

Predizpit je sestavljen tako iz poslušnosti in premagovanja ovir (ena disciplina) kot tudi nakazovanja psa na pogrešano
osebo (druga disciplina). Pri poslušnosti pa se vedno med izvajanjem vaj proste vodljivosti
(»poleg«) preveri streloplahost psa s strašilno pištolo..

Naslednji korak, da lastnik lahko postane vodnik reševalnega psa pa sta opravljena še dva
izpita prve stopnje (iskanje pogrešanih oseb v naravi in iskanje zasutih na ruševini). Tudi ta
dva izpita sta sestavljena iz dveh disciplin: prva disciplina poslušnost in premagovanje ovir in
druga disciplina iskanje pogrešanih oseb. Pes mora v iskanju v času 15 min najti in nakazati
dve osebi (markerja).


Po končanih izpitih prve stopnje lahko vodnik pristopi k izpitom druge stopnje.

Izpiti pa so sestavljeni iz iskanja, poslušnosti in ovir.

Treningi navadno potekajo dvakrat tedensko, organizirana pa sta tudi dva tabora, letni in zimski (iskanje pod snežnim plazom). Poleg teh taborov pa so organizirani seminarji, treningi v tujini, izobraževanja, mednarodna tekmovanja ekip, svetovna in državna prvenstva.

Poleg opravljanja izpitov, tekmovanj, mednarodnih vaj, je reševanje zelo pomembno v resničnih situacijah. Kljub izrednemu razvoju znanosti in tehnologije, človek ni sposoben najti v ruševinah zasutega človeka. To pa uspešno naredi izšolan reševalni pes. Ob vsakem potresu, pri iskanju zasutih pod snežnim plazom, pri iskanju pogrešanih oseb v težko prehodnih gozdovih, je reševalni pes zaradi svoje izredne učinkovitosti neprecenljiv človekov sodelavec.

Več o reševanju pa na spodnjih povezavah:

http://www.iro-dogs.org/

http://www.zrps.org/

Povzetek je pripravila naša izkušena reševalka Staša, lastnica Griffa in Neila. V primeru, da vas še karkoli zanima jo lahko kontaktirate na: 031/379-793

 

Podmeni